Rasklubb

Svenska sennenhundklubben (SShK) organiserar de fyra sennenhundraserna: Appenzeller Sennenhund, Berner Sennenhund, Entlebucher Sennenhund och Grosser Schweizer Sennenhund.

Rasstandard

Hemland: Schweiz

Användningsområde: Ursprungligen vakt-, drag- och boskapsdrivande hund på gårdar. Numera även sällskapshund och mångsidig nyttohund.

NKU-klassifikation: Grupp 2

FCI-klassifikation: Grupp II, sektion 3

Helhetsintryck: Helhetsintrycket skall vara en långhårig, trefärgad hund, över medelstorlek. En kraftig och rörlig nyttohund med starka extremiteter, harmonisk och välbalanserad.

Viktiga måttförhållanden: Förhållandet mankhöjd - kroppslängd skall vara som 9-10. Kroppen skall snarare vara kompakt än långsträckt.

Uppförande och karaktär: Berner sennen skall vara självsäker, uppmärksam, vaksam och orädd i vardagslivets olika situationer. Den skall vara godmodig och tillgiven mot familjen, självsäker och vänlig mot främlingar, samt ha ett jämnt temperament och god följsamhet.

Huvud: Huvudet skall vara kraftigt.

Skallparti: Sett framifrån och i profil skall hjässan vara något välvd med svagt markerad pannfåra.

Stop: Stopet skall vara tydligt men inte för markerat.

Ansikte: Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart.
Nosparti: Nospartiet skall vara kraftigt, medellångt och rakt.
Läppar: Läppränderna skall vara svarta, torra och åtliggande.
Käkar/tänder: Kraftigt saxbett med fullständigt tandantal.
Ögon: Ögonen skall vara mörkbruna och mandelformade med tätt åtliggande ögonlockskanter.
Öron: Öronen skall vara medelstora, högt ansatta, trekantiga med avrundad spets och i vila hänga slätt an mot huvudet.

Hals: Halsen skall vara kraftig, medellång och muskulös.

Kropp: Kroppen skall vara kraftig och kompakt.
Rygg: Ryggen skall vara fast och plan.
Ländparti: Ländpartiet skall vara brett och kraftigt.
Kors: Korset skall vara mjukt avrundat.
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara bred och nå ner till armbågen. Förbröstet skall vara markerat. Sedd i genomskärning skall bröstkorgen vara bred och oval.
Underlinje: Buklinjen skall inte vara uppdragen.
Svans: Svansen skall vara buskig och nå minst till hasen. I vila bärs den hängande och under rörelse i rygghöjd eller något över denna.

Extremiteter: Framställ: Frambenen skall vara snarast bredställda, framifrån sett raka och parallella.
Skulderblad: Skuldrorna skall vara långa, kraftiga och snedställda och bilda en inte alltför trubbig vinkel mot överarmen, som skall vara tätt åtliggande och ha god muskulatur.
Mellanhand: Mellanhanden skall vara fast och nästan lodrät.
Tassar: Tassarna skall vara korta, runda och väl slutna med välvda tår.
Bakställ: Sedda bakifrån skall bakbenen vara raka och inte för trånga. Mellanfot och tass varken inåt- eller utåtvriden.
Lår: Låren skall vara ganska långa, breda och kraftiga med god muskulatur och från sidan sett bilda en tydlig vinkel mot knäleden.
Has: Hasorna skall vara kraftiga och väl vinklade.
Tassar: Som framtassar.